Suuregabariidiliste veoste saateteenus

Suuregabariidiliste veoste saatmine on teenus, mis aitab tagada veose ja liikluse ohutuse. Pakume suuregabariidiliste veoste saatmist nii väärtusliku veose täiendava turvalisuse tagamiseks kui ka juhul, kui saatmine on vajalik.

Kes vajab ülegabariidilist kaubasaatjat?

Veose saatmise peamine eesmärk on tagada turvalisus. See on nagu veose turve, mis on kaugelt nähtav ja püüab kõigi liiklejate tähelepanu. Saatemeeskond võib koosneda saatespetsialistidest ja/või politseiekipaažist. Saatjad paiknevad tavaliselt suuregabariidilise koormaga sõiduki ees ja taga. Saatemeeskonnad abistavad juhti teel manööverdamisega, hindavad läbipääsude laiust ja kõrgust, hoiatavad teisi liiklejaid ja tagavad, et sõidukil oleks teel piisavalt ruumi.

Millal on vaja ülegabariidilist lasti saatjat?

Saateteenust soovitatakse kasutada alati, kui veetakse hinnalist suuregabariidilist veost. Saatjad kaitsevad veost transpordi ajal kahjustuste eest ja aitavad vähendada liiklusõnnetuste tõenäosust. Kui aga kohustuslik nõue puudub, keeldutakse sageli säästlikkuse huvides saatjatest – kuigi spetsialistid seda ei soovita.

Suuregabariidilistel koormatel peavad olema politseisaatjad, kui veos on laiem kui 4 m või pikem kui 25 m. Need on eriti suured veosed, mille transportimine nõuab suurt ettevaatlikkust. Samuti võib transpordiamet kehtestada veosele kohustusliku eskordi, võttes arvesse eeldatavaid ilmastikutingimusi, paika, teede seisukorda, liiklusolusid ja muid aspekte.

Politseieskort sõidab veose ees ja võib peatada liikluse, võimaldades juhil rahulikumalt ja ohutumalt läbida kurve, sõita ülesmäge jne. See aitab tagada veose ohutuse kogu reisi vältel ja vähendab õnnetuste ohtu teel.

Suuregabariidiliste veoste saatmise eest hoolitseme meie!

Suuregabariidiliste veoste transport on meie põhitegevus, millele oleme algusest peale spetsialiseerunud. Kasutame oma kogemust ja teadmisi, et korraldada usaldusväärne veose saatmine, mis tagab selle ohutu jõudmise sihtkohta. Meie spetsialistid soovitavad kallite suuregabariidiliste veoste puhul alati saateteenust kasutada, eriti kui kavandatud marsruut kulgeb läbi asustatud piirkondade, kus on palju ohte, nagu sillad, viaduktid jne.